Vraag een gratis proefles aan of kom een keer gratis proefspelen!

Lidmaatschap

Kom jij bij ons badmintonnen?

Alles over het lidmaatschap

Alles wat je wilt weten over proeflessen, lid worden, de inschrijfkosten en de contributie. En over de bondsbijdrage, opzeggen en het huishoudelijk reglement.

Wil jij je inschrijven als junior lid (6 tot en met 17 jaar) of senior lid? Dat kan eenvoudig en snel via onze inschrijfformulieren:

Proeflessen of proefspelen

Als je nog niet bekend bent met badminton in verenigingsverband dan kun je bij ons drie keer gratis en vrijblijvend een proefles volgen. Als je besluit om lid te worden, worden deze lessen uiteraard vervolgd.

Ben je al bekend met badminton, maar niet met onze vereniging? Dan bieden we de mogelijkheid om drie keer gratis mee te spelen op donderdagavond alvorens lid te worden. Zorg dat je je aanmeldt via deze link zodat er opvang geregeld kan worden en we kunnen garanderen dat je mee kunt spelen.

Lees meer over proeflessen

Lid worden

De instroom van nieuwe leden vindt plaats op een donderdagavond. Bij junioren kan er in overleg evt. uitgeweken worden naar een andere avond. Het lidmaatschap voor zowel junioren als senioren gaat in na 3x vrijblijvend spelen. Contributie zal naar evenredigheid worden berekend:

Als je je aanmeldt per de eerste week van een maand, is de ingangsdatum van de contributie op de 15e van de desbetreffende maand. Bij aanmelding na de 15e van de maand zal de contributie ingaan op de 1e van de daarop volgende maand.

Er wordt geen rekening gehouden met eventuele (school) vakanties. Het contributiebedrag wordt samen met de inschrijfkosten per het eerstvolgende kwartaal geïncasseerd.

Contributie & inschrijfkosten

Elk jaar wordt op de Algemene Leden Vergadering de contributie vastgesteld. Een eventuele wijziging van de contributie wordt doorgevoerd met terugwerkende kracht m.i.v. 1 januari of wordt doorgevoerd met ingang van het derde kwartaal. Een verrekening (indien van toepassing) zal dan plaatsvinden in het derde kwartaal van het kalenderjaar.

De contributie wordt middels een automatische incasso eenmaal per kwartaal van uw rekening afgeboekt via een machtiging op het inschrijfformulier. Alleen bij hoge uitzondering kan er worden afgeweken van automatische incasso.

Hoogte contributie 2024 (per kwartaal)

  • Senioren (vanaf 18 jaar): € 60,00
  • Senioren competitie 1e t/m 7e divisie: € 73,00 + €40,00 jaarlijkse eigen bijdrage veren shuttle
  • Senioren competitie 8e & 9e divisie: € 73,00 + €10,00 jaarlijkse eigen bijdrage nylon shuttle
  • Jeugd (tot 18 jaar): € 40,00
  • Jeugd competitie: € 47,00
  • Badminton overdag (Koploper): € 53,00

De éénmalige inschrijfkosten (bij een nieuw lidmaatschap) zijn € 15,00.

Bondsbijdrage

BC Flevoland is aangesloten bij de Nederlandse Badminton Bond. Wij zijn verplicht om al onze leden aan te melden bij de Nederlandse Badminton Bond en hiervoor een bijdrage (bondsbijdrage) te betalen. De contributiebedragen zijn inclusief deze bondsbijdrage.

Blessure

Mocht je vanwege een blessure, ziekte of zwangerschap langere tijd niet kunnen spelen, neem hierover dan contact met ons op. Kijk op de pagina Blessure voor tips rond herstel en sporthervatting.

Opzeggen

Opzegging van het lidmaatschap kan per e-mail naar de Ledenadministratie.

 

  • Opzeggen kan uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het kwartaal (dus voor 28 februari, 31 mei, 31 augustus of 30 november).
  • Opzeggen ontslaat je niet van een betaalverplichting van de nog te betalen contributie. Een opzegging wordt binnen 30 dagen door de ledenadministratie bevestigd. Indien dit niet het geval is, dient het opzeggende lid binnen 5 dagen te reclameren bij het Bestuur.
i

Huishoudelijk reglement

Stel je vraag!

Neem contact met ons op!

Voor vragen en/of opmerkingen kun je contact met ons opnemen. Jouw e-mail wordt verstuurd naar het bestuur. Liever een e-mail direct naar de juiste persoon versturen? Kijk dan op de pagina Bestuur & commissies.

Contactformulier

Sponsors

Ga een sportieve samenwerking aan!

BC Flevoland heeft belang bij sponsors om badminton betaalbaar te kunnen aanbieden aan bestaande en nieuwe leden en is daarom blij met haar sponsoren!

HIT4US logo

Ken of heb je een bedrijf dat een sportieve uitdaging niet uit de weg gaat? Denk er dan eens aan om ons te sponsoren!

Ontdek de vele manieren waarop BC Flevoland jouw bedrijf onder de aandacht kan brengen. De mogelijkheden zijn eindeloos: van reclame op het verenigingsshirt tot de website en van social media tot aan reclame op grote toernooien.

Meer weten over alle mogelijkheden? Neem dan snel contact met ons op!

Logo Impala - Independent Music Companies Association
HIT4US logo
Logo WIN - Worldwide Independent Network
HIT4US logo
Logo Impala - Independent Music Companies Association
HIT4US logo
Logo WIN - Worldwide Independent Network